Asukkaiden palkitseminen

Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemisjärjestelmä

1. Tarkoitus

Järjestelmän tarkoitus on palkita niitä RSA:n pitkäaikaisia asukkaita, jotka sen lisäksi että ovat asuneet kauan RSA.n asunnoissa, ovat myös hoitaneet moitteitta velvotteensa vuokranantajaa kohtaan sekä olleet esimerkkinä muille asukkaille vuokrataloyhteisössämme.

2. Palkitsemisen perusteena oleva asumisaika

Palkitsemisen perusteena on viiden ja kahdeksan vuoden yhtäjaksoinen asuminen Raahen Seudun Asuntosäätiön asunnoissa. Pääsääntönä on, että asuminen on tapahtunut samassa asunnossa koko ajan. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös se, että asunto on vaihtunut, mikäli vaihto on tapahtunut perustellusta syystä ( vaihto suurempaan/pienempään , vuokranantajasta johtuva syy )

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa palkitsemishetkellä.

3. Palkitsemisen perusteena oleva asumiskäyttäytyminen

Lähtökohtana on se, että asumisen on pitänyt olla pääosin moitteetonta.

Häiriökirjeen lähettämiseen johtaneita käytösrikkomuksia ei saa olla yhtään viimeisen vuoden ajalta ja koko asumisajalta niitä saa olla korkeintaan kaksi kappaletta.

Kirjallisen perintäkirjeen lähettämiseen johtaneita vuokranmaksun viivästymisiä ei saa olla viimeisen vuoden ajalta yhtään kappaletta ja vuokranmaksujen täytyy olla ajantasalla palkitsemishetkellä.

Asunnon kunto tarkastetaan ennen palkitsemista. Tällöin asunnon on oltava sellaisessa kunnossa että vakuusraha voidaan palauttaa. Normaali asumiseen kuuluva kuluminen toki sallitaan.

4. Palkitsemistavat

4.1 Asukkaalla vuokravakuus

Viiden vuoden asumisen jälkeen palautetaan puolet maksetusta vakuusrahasta, mikäli em. palkitsemiskriteerit täyttyvät. Kahdeksan vuoden asumisen jälkeen palautetaan toinen puoli maksetusta vakuusrahasta, mikäli em. palkitsemiskriteerit täyttyvät.

Palkitseminen on mahdollista vain, mikäli vakuusraha on rahana suoritettu. Jos vakuusrahasta on sosiaalitoimen tms. tahon sitoumus, ei vakuusrahaa voida palauttaa.

4.2 Asukkaalla ei vuokravakuutta

Ne asukkaat, jotka ovat tulleet asumaan ennen vakuusrahakäytännön käyttöönottoa ja em. edellytykset palkitsemiseen täyttyvät, voivat saada vuokrahyvitystä sen määrän, jonka he olisivat ko. asunnosta jotuneet vakuusrahaa maksamaan vakuusrahakäytännön voimaantulohetkellä.

Palkitsemisen vaikutuksesta asumistuen määrään on asukkaan itse sovittava asumistuen maksajan kanssa.

5. Palkitsemisen hakeminen

Palkitseminen tapahtuu aina asukkaan tekemän hakemuksen perusteella. Hakemuslomakkeet on saatavissa RSA:n toimistosta sekä tulostettavissa tästä.

6. Palkitsemisjärjestelmän voimaantulo

Asukkaiden palkitsemisjärjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2012 alkaen.

NÄMÄ SÄÄNNÖT ON HYVÄKSYTTY RAAHEN SEUDUN
ASUNTOSÄÄTIÖN HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 20.12.2011.