Tietosuojaperiaatteet (GDPR)

Henkilötietojen käyttö

Raahen Seudun Asuntosäätiö sr (jäljempänä RSA) harjoittaa asuntojen vuokraustoimintaa mikä edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen. Henkilötietoja käytetään mm. asukas/vuokravalvontarekisterin ja asumisneuvonnan rekisterin ylläpitämiseen. RSA kiinnittää erityistä huomiota asukkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamiseen sekä noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään mm. asukkaalta itseltään. Luottotiedot tarkastetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottorekisteristä ja tietoja kertyy myös RSA:n omasta toiminnasta. Kerättyjä tietoja ei luovuteta RSA:n ulkopuolelle ilman asukkaan antamaa suostumusta ja henkilötietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen hoitoa koskevissa asioissa.

Henkilötietolain mukaan jokaisella asukkaalla on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on rekistereihin tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä kirjallisesti tai käymällä henkilökohtaisesti toimistollamme osoitteessa Ollinsaarenkuja 1, Raahe. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi lähettää osoitteeseen Raahen Seudun Asuntosäätiö, Ollinsaarenkuja 1, 92120 Raahe. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse.

Asukkaalla on oikeus vaatia korjattavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekistereissä olevia virheellisiä, vanhentuneita tai puutteellisia tietojaan. Tietojen poistamista kuitenkin rajoittaa lakiin perustuvat säilytysajat kirjanpitoon liittyville asiakirjoille.

Rekisterikohtaiset rekisteriselosteet ovat toimistollamme osoitteessa Ollinsaarenkuja 1, Raahe, jossa niihin voi käydä tutustumassa.