Yleistä

Raahen Seudun asuntosäätiö on perustettu vuonna 1961 Rautaruukki Oyj:n, Raahen kaupungin ja Saloisten kunnan toimesta huolehtimaan paikkakunnan asuntorakennustoiminnasta ja ylläpitämään Rautaruukin henkilöstön asuntotoimintaa. Vuodesta 1982 alkaen asuntojen vuokraustoimintaa laajennettiin koskemaan koko kaupungin väestöä.

Säätiön säädekirjan mukaan sen alkuperäisenä tarkoituksena on ”tehdä mahdolliseksi tutkia Raahen seudun teollistamisesta aiheutuvia muutoksia paikkakunnan asuntotilanteessa sekä kehittää silmälläpitäen asunnontarvitsijain etuja, kaikkia ko. asuntotilanteen ratkaisemiseksi välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia menettelytapoja, esimerkiksi edistää tarvittavien asuntoalueiden hankintaa ja suunnittelua sekä rakentamista. Säätiön tarkoituksena ei ole välittömän voiton tai taloudellisen edun tavoitteleminen”.

Rautaruukki Oyj on luopunut säätiön hallinnoinnista vuoden 2009 lopussa Raahen kaupungin hyväksi. Hallinnon muutos on toteutettu sääntömuutoksella. Muutettujen sääntöjen mukaan Raahen kaupunki nimeää säätiön hallitukseen 6 edustajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt, lisäksi säätiön hallitukseen nimeävät alkuperäisten sääntöjen mukaan Rautaruukki Oyj:n Raahen tehtaan toimihenkilöjärjestöt sekä Rautaruukki Oyj:n Raahen tehtaan työntekijäjärjestöt kumpikin yhden edustajan. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Raahen kaupungin nimeämistä edustajista. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kalenterivuosittain. Säätiöiden toimintaa valvova Patentti- ja Rekisterihallitus on hyväksynyt muutetut säännöt 25.11.2009.

Säätiö omistaa Ouluntien, Ollinsaaren ja Kummatin asuntoalueilla 47 kerrostaloa. Asuntojen kokonaismäärä on n. 1200, huoneistoala 66.857 m2 ja tilavuus 285.976 m3. Kaikki talot sijaitsevat säätiön omistamilla tonteilla.

Viime vuosina säätiö on keskittynyt omistamiensa asuntojen täydelliseen peruskorjaukseen ja peruskorjausten yhteydessä tehtäviin huoneistomuutoksiin vastaamaan paikkakunnan vuokra-asuntokysyntää. Lisäksi Säätiö omistaa Kiinteistö Oy Rautasatulan sekä merkittävän osuuden Ollinsaaren Keskus Oy:stä ja Asunto Oy Raahen Pietarinkanavasta.